+ >  φ ?

javascriptiä javasta käsin 

16.12.2008 by pedro

javax.script-paketin olemassaolo ei ole varsinainen uutinen, eikä kai sekään, että Mozilla Rhino -JavaScript-implementaatio on bundlattuna JDK 6:ssa (itselleni kuitenkin oli). Joka tapauksessa, IBM:n mainiossa developerWorks-sarjassa on julkaistu kelpo esitys (osa 1) otsikon aiheesta. Painotus on JEE-palvelin-kuvioissa.

Samaisesta artikkelista löytyy aika hyvä resurssilistaus, jonka avulla saanee tietoa aiheesta kylläkseen.

Tags: , ,

You must be logged in to post a comment.