+ >  φ ?

junit-resursseja 

16.12.2008 by pedro

JUnit on de facto teollisuusstandardi yksikkötestaukseen (unit testing) javassa.

JUnitin versioiden 3 ja 4 välillä on rajusti eroa; asiaa käsittelee ainakin developerWorksin (ehkä vanhentunut?) artikkeli An early look at JUnit 4 (syyskuulta 2005) ja devx:n artikkeli Get Acquainted with the New Advanced Features of JUnit 4 vuodelta 2006.

Kannattaa lukea myös developerWorksin JUnit antipatterns, tiivistelmä:

The advent of JUnit has been a boon to developers. Unfortunately, many think it’s enough to learn the JUnit API and write a few tests in order to have a well-tested application. This idea is worse than not testing at all because it leads to a false sense of code health. Learning JUnit is the easiest part of testing. Writing good tests is the hard part.

Edit: fiksumpi linkki devx:n artikkeliin.

Tags: , , ,

  1. pedro 11.07.2009 at 16:07:

    TheServerSiden juttu “JUnits – Do’s and Dont’s” saattaa olla lukemisen arvoinen.

You must be logged in to post a comment.