+ >  φ ?

leikkisä ohjelmointikielihistoria 

27.05.2009 by pedro

James Iry tarjoaa blogissaan “One div zero” leikkisän katsauksen ohjelmointikielten historiaan. Vaikka vitsikkyys yleensä onkin tuomittavaa, on tämä lapanen lähes lukemisen arvoinen.

Tags: , , ,

You must be logged in to post a comment.