+ >  φ ?

Jodan aika 

28.10.2009 by pedro

Ajan käsittely javan standardikirjaston kalustolla (java.util.Date ja java.util.Calendar) saattaa joskus tuntua vähän epäintuitiiviselta. Joda vaikuttaa ainakin developerWorksin artikkelin perusteella suoraviivaiselta ja selkeältä sekä toisaalta hyvin monipuoliselta.

Joda löytyy myös jostain julkisesta Maven-repositorystä.

Tags: , ,

You must be logged in to post a comment.