+ >  φ ?

Kakuttamaan javalla annotoiden 

01.09.2010 by mikko

Springin ja Ehcachen päälle on rakennettu varsin näpsäkän oloinen AOP-paradigmahtava välimuistikirjasto nimeltä Ehcache Annotations for Spring.

Kirjasto tuo käyttöön mm. annotaatiot @Cacheable ja @TriggersRemove, joiden avulla voi kakuttaa ja ekspiroida jo-kakutettuja metodikutsujen paluuarvoja.

Tags: , , , , , ,

  1. pedro 16.02.2011 at 12:54:

    Tämä näyttää löytäneen tiensä spring frameworkiin (3.1).

You must be logged in to post a comment.