+ >  φ ?

Lokituksesta 

07.02.2011 by pedro

Java Code Geeks uudelleenjulkaisee Tomasz Nurkiewicz’in jutun 10 Tips for Proper Application Logging. Artikkeli on miellyttävän tiivis ja helppolukuinen, vaikka sisältääkin todella kirjaimellisesti lähes kymmeniä vinkkejä (oikeastaan “Best practices”-ehdotuksia) lokituksesta. Itselleni kiintoisin pätkä on artikkelin alussa:

In my opinion, SLF4J is the best logging API available, mostly because of a great pattern substitution support:
[- -]
SLF4J is just a façade. As an implementation I would recommend the Logback framework, already advertised, instead of the well established Log4J. It has many interesting features and, in contrary to Log4J, is actively developed.

— ehkä eniten siksi, etten ole aikoihin vaivautunut katsomaan, mitä (java-)lokituskuvioissa on tapahtunut; log4j on tavallaan pysynyt mielessä “teollisuusstandardina”. Joka tapauksessa tuo viitattu artikkeli on ihan hyödyllistä luettavaa, vaikka vain muistin virkistykseksi.

Tags: , , ,

You must be logged in to post a comment.