+ >  φ ?

vavr lupaa kääntää javan™ ylösalaisin 

15.05.2020 by pedro

vavr (ent. “Javaslang”, kuulemma) näyttää tuottavan aika siistin näköistä koodia. TJEU: Try.

Tags: ,

You must be logged in to post a comment.