+ >  φ ?

Postausten twitteröinti 

19.05.2020 by pedro

Edellinen postaus hrefiin oli ensimmäinen, joka valutettiin myös Twitteriin; jatkossa piirre on oletuksena uusissa postauksissa päällä.

Tags: ,

You must be logged in to post a comment.