+ >  φ ?

Seloste

href.eikun.org on virastonörteille suunnattu blogi teknisten temppujen suoritusohjeiden jakoon ja niistä sanan vaihtamiseen. Hanke on valitettavan epävirallinen, eivätkä siinä esitetyt kannat välttämättä edusta minkään viraston mitään virallista kantaa.

Blogimuoto on valittu, koska:

Blogiin tuotettavan kirjoituksen keskeistä ajatusta tulee perustella tai avata ainakin vähän — käytännössä tämä tarkoittaa, että yleisestä käytännöstä poiketen viitattu artikkeli tai dokumentti on syytä lukea ennen linkin muille jakamista. Tyylin tulee olla tiivis ja aiheen arvokkuuden vaatiman virallinen. Jokaiseen kirjoitukseen on syytä liittää asiaankuuluvat avainsanat (“tags”). Katso myös merkintämallisuoritus.

Blogiin kirjoittavien on syytä panna merkille, että blogi sijaitsee Internetissä kaiken maailman luettavana ja indeksoitavana, ja kaikki mitä siitä seuraa.

Ohjeet ja muut säännökset

Kuka tahansa saa rekisteröityä blogiin käyttäjäksi, mutta kirjoitusoikeudet myönnetään ainakin toistaiseksi vain virastonörteille uskottavaa työ- tai virkasuhdeselvitystä vastaan. Oikeuksia jakavat virtuaalihenkilöt ior ja pedro.

Avainsanaohje